طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه areflexia به فارسی areflexia یعنی چه

areflexia


روانشناسى : بى بازتابى

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها