طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه arithmetic operation به فارسی arithmetic operation یعنی چه

arithmetic operation


عمليات حسابى ،عمل رياضى ،عمل حسابى
کامپيوتر : عمل محاسباتى

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها