طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه aromatic hydrocarbons به فارسی aromatic hydrocarbons یعنی چه

aromatic hydrocarbons


شيمى : هيدروکربنهاى اروماتيک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها