معنی و ترجمه کلمه around به فارسی around یعنی چه

around


گرداگرد،دور،پيرامون ،دراطراف ،درحوالى ،در هر سو،در نزديکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها