معنی و ترجمه کلمه array به فارسی array یعنی چه

array


اراستن ،درصف اوردن ،منظم کردن ،صف ،نظم ،ارايش ،ارايه ،رژه
کامپيوتر : ارايه
الکترونيک : دستگاه انتن
معمارى : ارايه
شيمى : ارايه
روانشناسى : ارايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها