طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه as well به فارسی as well یعنی چه

as well


هم ،بعلاوه ،بهمان اندازه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها