طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه asphalt به فارسی asphalt یعنی چه

asphalt


اسفالت کردن ،قير خيابان ،اسفالت ،قير معدنى ،زفت معدنى
علوم مهندسى : اسفالت
عمران : اسفالت
معمارى : اسفالت
زيست شناسى : اسفالت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها