طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه asphaltic bitumen به فارسی asphaltic bitumen یعنی چه

asphaltic bitumen


قير اسفالت
علوم مهندسى : قير طبيعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها