معنی و ترجمه کلمه aspirant به فارسی aspirant یعنی چه

aspirant


جويا،طالب ،داوطلب کار يا مقام ،ارزومند،حروف حلقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها