معنی و ترجمه کلمه assault supplies به فارسی assault supplies یعنی چه

assault supplies


علوم نظامى : اماد هجومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها