معنی و ترجمه کلمه assembler به فارسی assembler یعنی چه

assembler


اسمبلر،همگذار
کامپيوتر : يک برنامه کامپيوترى که دستورالعمل هاى زبان غير ماشين را توسط استفاده کننده تهيه شده است به زبان ماشين تبديل مى کند برنامه مترجم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها