طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه assembly shop به فارسی assembly shop یعنی چه

assembly shop


علوم مهندسى : کارگاه مونتاژ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها