طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه assigned forces به فارسی assigned forces یعنی چه

assigned forces


نيروهاى زير امر
علوم نظامى : نيروهاى مامور به نيروهاى واگذار شده به

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها