معنی و ترجمه کلمه association by contiguity به فارسی association by contiguity یعنی چه

association by contiguity


روانشناسى : تداعى از راه مجاورت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها