معنی و ترجمه کلمه assumptive به فارسی assumptive یعنی چه

assumptive


فرضى ،فرض مسلم شده ،مغرور،متکبر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها