طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه astrocyteo به فارسی astrocyteo یعنی چه

astrocyteo


استروسيت
روانشناسى : نوعى ياخته کمکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها