معنی و ترجمه کلمه at the expense of به فارسی at the expense of یعنی چه

at the expense of


بهزينه ،بخرج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها