معنی و ترجمه کلمه at the moment of the sale به فارسی at the moment of the sale یعنی چه

at the moment of the sale


قانون ـ فقه : حين البيع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها