معنی و ترجمه کلمه athlete heart به فارسی athlete heart یعنی چه

athlete heart


ورزش : قلب ورزشکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها