معنی و ترجمه کلمه atomic theory به فارسی atomic theory یعنی چه

atomic theory


فرضيه ء اتمى که تمام مواد را ترکيبى از ذرات اتم ميداند،تئورى انفصال ماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها