طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه atomistic به فارسی atomistic یعنی چه

atomistic


مربوط به اتم ،مربوط به جزء لايتجزى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها