طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه attachable به فارسی attachable یعنی چه

attachable


قابل بهم پيوستن يا ضميمه کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها