طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه attachments به فارسی attachments یعنی چه

attachments


ضمائم ،منضمات
قانون ـ فقه : نمائات متصل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها