طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه attack heading به فارسی attack heading یعنی چه

attack heading


سمت تک ،جهت تک( هواپيماى رهگير)
علوم نظامى : جهت تک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها