معنی و ترجمه کلمه attaint به فارسی attaint یعنی چه

attaint


(حق ).محکوميت قاضى يا عضو هيئت منصفه بعلت دادن راى غلط،دستکارى ،لمس ،رسيدن به ،نائل شدن به ،محکوم کردن( قاضى يا عضو هيئت منصفه براى دادن حکم خلاف)،مقصر دانستن ،محروم کردن ،بدنام کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها