طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه attempted theft به فارسی attempted theft یعنی چه

attempted theft


شروع به سرقت
قانون ـ فقه : سرقت ناتمام

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها