طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه attended operation به فارسی attended operation یعنی چه

attended operation


کامپيوتر : عملکرد با مراقب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها