معنی و ترجمه کلمه attenuate به فارسی attenuate یعنی چه

attenuate


رقيق کردن ،نازک کردن ،لاغر کردن ،سبک کردن ،تقليل دادن ،دقيق شدن ،ضعيف شدن ،نازک ،رقيق
علوم مهندسى : ضعيف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها