معنی و ترجمه کلمه attractive field به فارسی attractive field یعنی چه

attractive field


شيمى : ميدان جاذبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها