طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه auction sale without reserve به فارسی auction sale without reserve یعنی چه

auction sale without reserve


قانون ـ فقه : فروش به وسيله حراج بدون ذکر قيمت پايه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها