طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه audible alarm به فارسی audible alarm یعنی چه

audible alarm


اژير،اعلان خطر سمعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها