طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه auditorium به فارسی auditorium یعنی چه

auditorium


تالار کنفرانس ،تالار شنوندگان ،شنودگاه
معمارى : تالار سخنرانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها