طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه auditory agnosia به فارسی auditory agnosia یعنی چه

auditory agnosia


روانشناسى : ادراک پريشى شنيدارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها