طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه auditory به فارسی auditory یعنی چه

auditory


مربوط بشنوايى يا سامعه ،مربوط به مميزى و حسابدارى
روانشناسى : شنيدارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها