معنی و ترجمه کلمه augmentation به فارسی augmentation یعنی چه

augmentation


افزايش نيروى جلوبرنده با وسايل کمکى از جمله پس سوز،تقويت کردن ،تکميل کردن ،افزايش ،اضافه
بازرگانى : ازدياد
علوم هوايى : افزايش
علوم نظامى : واگذار کردن وسايل يا نفرات اضافى يا تقويتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها