معنی و ترجمه کلمه autochthonous به فارسی autochthonous یعنی چه

autochthonous


بومى ،محلى ،ذاتى ،تشکيل شده يا ايجاد شده در محل خود،(ز.ش ).جابجا نشده
روانشناسى : درون خيز
زيست شناسى : بومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها