معنی و ترجمه کلمه automatic bar machine به فارسی automatic bar machine یعنی چه

automatic bar machine


علوم مهندسى : دستگاه ميله دار خودکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها