طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه automatic error correction به فارسی automatic error correction یعنی چه

automatic error correction


تصحيح خودکار اشتباه
کامپيوتر : اصلاح خودکار خطا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها