طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه automatic frequency control به فارسی automatic frequency control یعنی چه

automatic frequency control


الکترونيک : ناظم خودکار بسامد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها