طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه average molecular speed به فارسی average molecular speed یعنی چه

average molecular speed


شيمى : سرعت مولکولى متوسط

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها