طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه average output به فارسی average output یعنی چه

average output


بازرگانى : محصول متوسط

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها