معنی و ترجمه کلمه average productivity به فارسی average productivity یعنی چه

average productivity


بهره دهى متوسط
بازرگانى : بازدهى متوسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها