طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه aversion therapy به فارسی aversion therapy یعنی چه

aversion therapy


روانشناسى : درمان اجتنابى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها