معنی و ترجمه کلمه awl shaped به فارسی awl shaped یعنی چه

awl shaped


بشکل درفش ،(گ.ش ).درفشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها