معنی و ترجمه کلمه axis of rotation به فارسی axis of rotation یعنی چه

axis of rotation


محور چرخش
علوم مهندسى : محور دوران
شيمى : محور چرخش
ورزش : محور دوران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها