معنی و ترجمه کلمه azimuth به فارسی azimuth یعنی چه

azimuth


سمت نجومى ،گراى نجومى راس القدم( هيئت)،(نج ).قوس افقى در جهت گردش عقربه ساعت واقع بين نقطه ثابتى ،(نج ).نقطه جنوب ،(د.ن ).نقطه شمال ،دايره قائمى که از مرکز جسم عبور ميکند،ازيموت ستاره ،السمت ،سمت
نجوم : سمت
ورزش : موقعيت يک نقطه ن سبت به نقطه ديگر
علوم هوايى : محور
علوم نظامى : گراى نجومى راس القدم
علوم دريايى : سمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها