طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه babble به فارسی babble یعنی چه

babble


تداخل سيگنالها در تعداد زيادى از کانالهاى يک سيستم ،ور ور کردن ،سخن نامفهوم گفتن ،فاش کردن ،ياوه گفتن ،ياوه ،سخن بيهوده ،من ومن
کامپيوتر : cross talk

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها