معنی و ترجمه کلمه back scattering به فارسی back scattering یعنی چه

back scattering


توزيع معکوس امواج راديويى
علوم نظامى : پخش معکوس امواج راديويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها