طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه back sight method به فارسی back sight method یعنی چه

back sight method


روش نشانه روى متقابله
علوم نظامى : روش روانه کردن متقابله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها