طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه background به فارسی background یعنی چه

background


دورنما،زمينه ،نهانگاه ،سابقه
کامپيوتر : پس زمينه
معمارى : دورنماى عقب
روانشناسى : زمينه
علوم نظامى : معلومات قبلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها